Bas van de Vlag
De Schepegaten 23
2421 TJ Nieuwkoop
Tel. 06- 246 020 96

Corné van de Vlag
Ruisvoornstraat 7
2421 HS Nieuwkoop
Tel. 06- 148 367 42

Mailen?
info@vandevlag.com
BESCHOEIINGEN: Wilt u een bestaande beschoeiing repareren of vervangen? Of misschien een nieuwe beschoeiing aanbrengen om de walkant tegen afkalven te beschermen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij kunnen in overleg met u verschillende soorten beschoeiingen plaatsen.

- Schotten: U kunt denken aan bijvoorbeeld een beschoeiing met schotten. Hiervoor worden veelal palen met horizontale planken in schotvorm (diverse maten) gebruikt.

- Damwand: Bij damwand-beschoeiingen gaat het om planken met mes en groef, welke verticaal de grond in worden gedrukt.

- Natuurvriendelijke beschoeiing: Deze manier van oeverbeschermen heeft twee functies: het beschermt de walkant tegen afkalving, en het heeft een meerwaarde voor de natuur.
Aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt meestal uitgevoerd in opdracht van de overheid en natuur-organisaties. We informeren u graag over de mogelijkheden die bij u van toepassing zijn. 
© 2015 VandeVlag.com - Siteontwerp: Bert Vervoorn
VLONDERS EN STEIGERS: Deze bestaan uit een frame van hardhouten palen, waar liggers aan gemonteerd zijn. Op dit frame worden de (gegroefde) dekplanken geschroefd. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij ze in allerlei vormen en modellen maken.
BESCHOEIINGEN,
VLONDERS & STEIGERS